Bomen Geitenplein worden heraangeplant

Op 5 februari 2024, over deze onderwerpen: Leefmilieu - dierenwelzijn

Omdat de bomen aan het Geitenplein in Mariakerke in een slechte gezondheid verkeren, worden ze gerooid en opnieuw aangeplant. De meeste van deze populieren zijn al meer dan 50 jaar oud en vertonen ook stabliteitsproblemen. Na het rooien van de 20 Canadese populieren volgt de aanplanting van gemengd bosgoed en een 25-tal vrij uitgroeiende els- en wilgensoorten.

Onlangs werd vastgesteld dat de bomen aan het Geitenplein in Mariakerke in slechte gezondheid verkeren. Ongezonde Canadese populieren kunnen schade aan eigendommen van omwonenden veroorzaken.

Door de wortelverliezen hebben de bomen hun stabiliteit verloren. In combinatie met de ouderdom van de bomen -de meeste bomen zijn ouder dan 50 jaar- leidden de weersomstandigheden (wind) tot takbreuken die ook schade kunnen veroorzaken in de omgeving. Recent waren er al schadegevallen aan het dak van een tuinhuisje en aan een omheining.

Na het rooien van de 20 Canadese populieren zal er een nieuwe aanplant worden voorzien met tal van gemengd bosgoed en 25 vrij uitgroeiende bomen van de soorten wilg en els. Wilgen en elsen kunnen een natte standplaats goed verdragen en zijn typische broekbosboomsoorten. Dit draagt bij aan het behoud van het groene karakter van de omgeving. Bovendien biedt dit de kans om deze uitheemse bomen te vervangen door inheemse soorten.

Stad Oostende heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de rooi en aanplanting. De werken starten vermoedelijk in het najaar van 2024.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is