Nieuws

Op 2 april 2021

Stad Oostende wordt binnenkort lid van vzw JobRoad, een netwerkorganisatie die kansengroepen aan het werk zet. Via onder meer opleidingen en trajectbegeleidingen op maat zet Stad Oostende zo extra in op de activering van kansengroepen op de arbeidsmarkt. Eén van de prioriteiten voor Stad Oostende …

Op 18 maart 2021

Na een grondige evaluatie van de werking van OC De 3 Gapers, bleek dat het OC aan een upgrade toe is. Het ontmoetingscentrum wordt vanaf september onder handen genomen en zal een jaar gesloten zijn. De bedoeling is om De 3 Gapers om te vormen tot wijkcentrum dat aan de noden van alle bewoners in …

Op 8 maart 2021

Via de projectoproep sociale economie van de stad Oostende diende Lavoro, de werkgeversassociatie van de Oostendse Maatwerkbedrijven, een aanvraag in om 25 nieuwe arbeidsplaatsen te ontwikkelen volgens een flexibel werksysteem. Het gaat om mensen die door gezondheidsproblemen of een langere afstand …