Nieuws

Op 8 maart 2021

Via de projectoproep sociale economie van de stad Oostende diende Lavoro, de werkgeversassociatie van de Oostendse Maatwerkbedrijven, een aanvraag in om 25 nieuwe arbeidsplaatsen te ontwikkelen volgens een flexibel werksysteem. Het gaat om mensen die door gezondheidsproblemen of een langere afstand …

Op 8 maart 2021

‘Meer Oostendenaars eigen loopbaan in handen laten nemen.’ De coronacrisis heeft een enorme impact op onze lokale economie, daar is geen twijfel over mogelijk. Momenteel worden er heel wat maatregelen voorbereid en gerealiseerd op Vlaams en federaal niveau om mensen die als gevolg van de …

Op 3 maart 2021

Net zoals vorig jaar biedt Stad Oostende alle handelszaken de mogelijkheid aan hun terrassen uit te breiden. Horecazaken die een tijdelijk terras of een uitbreiding ervan willen, kunnen een aanvraag indienen bij de stad. Op die manier hoopt de Stad de hard getroffen sector bijkomend te ondersteunen …