N-VA wil European Disability Card in Oostende

Op 19 december 2017, over deze onderwerpen: Integratie, Toerisme & evenementen, Welzijn – OCMW
European Disability Card

N-VA stelt voor om de European Disability Card (EDC)  in te voeren in Oostende. Op deze manier wil N-VA de toegang tot evenementen voor deze groep personen in onze stad vergemakkelijken. Lid van commissie voor mensen met een beperking Nancy De Meuter verduidelijkt: “Wanneer het om een minder zichtbare beperking gaat, dient de kaart in de eerste plaats als een bewijsstuk om de beperking aan te tonen. Ook maakt de kaart door een aantal voordelen de deelname aan het sociale leven gemakkelijker. Dat kan bijvoorbeeld door het voorzien van brailleschrift of een vlottere toegang tot attracties.”

N-VA lid Veerle Noels, die rolstoelgebonden is, ondervindt in het dagelijks leven soms moeilijkheden: “Toegankelijke en voorbehouden plaatsen zijn er soms niet voor mij. Met deze kaart kan dat bijvoorbeeld sowieso voorzien worden. Ik ben zeer blij dat deze Europees erkende kaart nu bestaat.” N-VA fractieleider en voormalig thuisverpleegkundige Björn Anseeuw zal dit voorstel doen in de gemeenteraad.

Ontstaan van de kaart

Begin 2017 werd het officiële startschot van de European Disability Card in België gegeven. Personen met een handicap die erkensd zijn door het VAPH kunnen de kaart gratis aanvragen bij het VAPH. Nancy De Meuter: “Het is N-VA’er Pieter Paul Moens uit Lebbeke, die zelf lijdt aan een autismespectrumstoornis, die in samenwerking met staatssecretaris Zuhal Demir ervoor zorgde dat deze kaart realiteit werd. De kaart is ontwikkeld en ingevoerd dankzij een samenwerking tussen de vijf Belgische instellingen die belast zijn met het integratiebeleid voor personen met een handicap (FOD Sociale Zekerheid, VAPH, AViQ, PHARE en DSL). Acht EU-lidstaten werken mee aan de ontwikkeling van de kaart: België, Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Slovenië en Roemenië.”

Voordelen in Oostende

N-VA plaatst het voorstel op de agenda van de gemeenteraad. Björn Anseeuw: “Concreet vragen we de stad, als organisator van culturele en sportieve evenementen, mensen met een beperking voordelen aan te bieden die kunnen verkregen worden op basis van de kaart. De stad kan als organisator zelf bepalen welk voordeel ze toekent aan de houders van de kaart. Dit zou bijvoorbeeld kunnen gaan om voorbehouden plaatsen voor de houders, korting bij gidsgeleide rondleidingen, verlaagde tarieven bij evenementen, …  We hopen hiermee de toegankelijkheid voor personen met een beperking bij dergelijke evenementen in onze stad te verbeteren.”

Meer info: https://www.vaph.be/european-disability-card

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is