Nu werk maken van één sterke Oostendse ziekenhuiscampus

Op 13 december 2017, over deze onderwerpen: Beleid & financiën, Integratie, Jeugd, Seniorenbeleid, Welzijn – OCMW
Eén groot ziekenhuis in Oostende

Unieke kans voor Oostendenaars ligt voor het grijpen

Vandaag telt Oostende twee ziekenhuizen. De N-VA pleit al jaren voor één sterke ziekenhuiscampus. En nu is er een nieuw voorstel waarmee dat ook kan. Dat zeggen N-VA’ers Manu Beuselinck, Björn Anseeuw en Vanessa Brysse: “Eerdere fusiegesprekken tussen de Oostendse ziekenhuizen draaiden op niets uit. Maar nu is er een nieuwe kans. En die kans moeten we in Oostende met beide handen grijpen. Het is een goede zaak voor alle medewerkers van de Oostendse ziekenhuizen. En vooral: de Oostendenaar die naar het ziekenhuis moet, zal dat nog meer dan vroeger in eigen stad kunnen. We roepen daarom de Raden van Bestuur van het AZ Damiaan en van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende, met ook Oostendse politici in haar rangen, op om het nieuwe plan goed te keuren.”

Van 2 concurrerende ziekenhuizen naar één sterke campus

Vandaag zijn er twee Oostendse ziekenhuizen die rond een aantal zaken wel samenwerken, maar toch vooral elkaars concurrenten blijven. Manu Beuselinck: “Het Serruysziekenhuis wordt vandaag volledig gedomineerd door de Brugse directie van het AZ Sint-Jan. Het gevolg is dan dat er in beide ziekenhuizen wordt geïnvesteerd in concurrerende diensten zoals pediatrie. Zo zijn er nu in Oostende twee afdelingen pediatrie die allebei vaak maar halfvol liggen.”

Een nauwe samenwerking in de vorm van een Groepering moet daar verandering in brengen. “Het is de bedoeling dat het zorgaanbod van de Oostendse ziekenhuizen beter wordt afgestemd op dat van het Sint-Jan in Brugge en omgekeerd. Zo komt er in Oostende meer ruimte voor het uitdiepen van een specialisatie en het aanbieden van nieuwe niches en dus een sterk tweedelijnsziekenhuis en wordt Brugge een hoog-gespecialiseerd derdelijnsziekenhuis. Een win-win voor zowel Brugge als Oostende. Op termijn komt er dan één sterke Oostendse ziekenhuiscampus,” zegt Björn Anseeuw.

Patiënten worden dichter bij huis verzorgd

En dat zal er dan voor zorgen dat Oostendse patiënten nog meer dan vandaag, in hun eigen stad kunnen worden verzorgd. “Vandaag moeten er bijvoorbeeld nog te veel patiënten voor hun behandeling van borstkanker, naar Brugge. Het zou voor hen veel comfortabeler zijn wanneer dat altijd in eigen stad kan. En met het samenwerkingsvoorstel dat nu op tafel ligt, kan dat,” aldus Vanessa Brysse.

Personeelsleden behouden alle rechten

Bovendien kunnen alle personeelsleden van de verschillende ziekenhuizen hun rechten behouden. Aan hun statuut hoeft er niets te veranderen. Een sterker ziekenhuisaanbod in Oostende is ook een goede zaak voor de tewerkstelling. En ook de arbeidsomstandgheden van de artsen die actief zijn binnen de Oostendse ziekenhuizen, verbeteren met deze samenwerking.

Terug baas in eigen stad

Met de fusie tussen het Henri Serruys-ziekenhuis en en het Brugse Sint-Jan gaf het Oostendse stadsbestuur alle beslissingsmacht uit handen. “75% van de leden van de Algemene Vergadering van het huidige fusieziekenhuis zijn Bruggelingen. Het kan toch niet dat we als Oostendenaars niets meer te zeggen hebben over ons eigen Serruys-ziekenhuis? Met dit nieuwe voorstel kan ook dat evenwicht worden hersteld en worden we weer baas in eigen stad,” besluiten de N-VA’ers.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is