OCMW deelt cadeaus uit

Op 12 januari 2018, over deze onderwerpen: Welzijn – OCMW

In december 2017 kregen gezinnen die steun ontvangen van OCMW Oostende 150 euro per kind extra bovenop hun leefloon terwijl er geen garantie is dat dit geld ook effectief bij de kinderen terechtkomt. Ook volgend jaar is voor sommige gezinnen 100 euro per maand extra voorzien. Hiervoor wordt een budget van 250 000 euro voorzien. Alleen de N-VA fractie keurde dit niet goed. “Met het budget dat voorzien is, kun je 5 extra maatschappelijk werkers aanwerven die deze gezinnen actief helpen om werk, een goeie woning en de nodige hulp te zoeken. Sommige werkende ouders hebben minder dan een leeflooncliënt. Zij zouden dat extra geld ook wel zeer goed kunnen gebruiken. Als een vangnet een hangmat wordt dan zijn ze niet goed bezig,” aldus Sofie Defever (N-VA).

Geen garantie dat het geld bij de kinderen terechtkomt

Het OCMW vraagt geen bewijzen van wat er met het geld gebeurt. Sofie Defever: “Er is naar elk gezin een brief verzonden waarin staat dat het geld bedoeld is voor de kinderen. Bewijzen worden niet gevraagd, dat staat zwart op wit op papier. Het is dus helemaal niet zeker of dat extra geld ook effectief (zinvol) aan kinderen wordt besteed. Dit is toch te zot voor woorden. Met dat budget kun je 5 extra maatschappelijk werkers inzetten die ouders goeie stappen helpen zetten in het belang van hun kinderen: Samen met de ouders papieren in orde brengen, zoeken naar de juiste hulp bij problemen, eens meegaan naar bepaalde diensten om een goeie woonst, opleiding of werk te vinden, kinderen laten kennismaken met de huiswerkklas, ouders toeleiden naar gratis activiteiten van de stad,… allemaal belangrijke stappen naar blijvende oplossingen.”

Werkende ouders minder centen dan ouders met leefloon

Een leefloon voor een gezinshoofd bedraagt net geen 1200 euro. “ Dat is niet veel als je moet rondkomen voor een gezin. Maar je zal het als werkende ouder maar doen met 1300 euro per maand. Je moet opvang betalen terwijl je werkt en je in allerlei bochten wringen om je kinderen zo goed en gelukkig mogelijk op te voeden. En dat is nog zonder de vele andere voordelen gerekend waar sommige OCMW-cliënten gebruik van maken: een fiets, misschien goedkoper eten kopen bij de sociale kruidenier,  gratis openbaar vervoer, tussenkomst in energie of andere kosten,… Werken mag van ons nog altijd beloond worden!” besluit Sofie Defever.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is