Leerlingen Foodbox leren de kunst van het visfileren

Op 11 oktober 2022, over deze onderwerpen: Economie en ondernemen, Haven

Sinds mei 2022 wordt er elke eerste donderdag van de maand een workshop visfileren gegeven in de Vistrap. Het Economisch Huis Oostende wil de doorstroom naar horecaopleidingen, en opleiding visfileren in het bijzonder, verder stimuleren door het ruime publiek kennis te laten maken met Belgische vis en de kunst van het visfileren. Leerlingen van Foodbox kregen in het kader daarvan op dinsdag 11 oktober een eigen workshop.

Deze dinsdag kregen leerlingen van Foodbox een demonstratie in het fileren van vis door gewezen VDAB-instructeur Rafaël Depaepe. Hij gaat aan de slag met de vis van de dag, vers gevangen door de Oostendse vissersschepen. De doelstelling is tweeledig. Enerzijds wil het Economisch Huis Oostende de technieken van het visfileren bijbrengen, een kunst die de nodige oefening vergt. Anderzijds is het de bedoeling om mensen lokale, vers gevangen vis te leren kennen. De traditionele soorten zoals zalm en tong zijn bij het brede publiek gekend, maar de vis die hier wordt gevangen, bijvoorbeeld hondshaai, is minder gekend, maar minstens even lekker. Via deze workshops wil het Economisch Huis Oostende mensen inspireren om met die verse, lokale vis te werken.

“Als Stad vinden we het belangrijk om de lokale visserij te steunen. Door dergelijke workshops te organiseren, zorgen we ervoor dat de producten van de vissers gekend raken bij de toekomstige restaurateurs. Bovendien is het ook voor passanten aangenaam dat er elke eerste donderdag van de maand een workshop visfileren plaatsvindt in de unieke locatie van de vistrap. Het zorgt voor de nodige animo en iedereen die wil gaat naar huis met een stuk mooi gefileerde vis”, aldus schepen van Ondernemen Charlotte Verkeyn.

De hotelschool van Oostende, Foodbox, ziet het als een meerwaarde aangezien de leerlingen met dagverse producten kunnen werken en de techniek van het visfileren met een ervaren rot in het vak kunnen oefenen. Na vandaag is het werk niet af, maar hoopt het Economisch Huis Oostende leerlingen te inspireren en motiveren om met producten uit de lokale keten te werken.

Rafaël Depaepe, instructeur visfileren, is elke donderdagvoormiddag aanwezig in de vistrap om een stukje verse vis te fileren. Iedereen kan op deze workshops vrij langskomen, maar er zijn vooral samenwerkingen met onderwijsinstellingen in Oostende en hotelscholen uit de ruimere regio. Zo hoopt het Economisch Huis Oostende werkzoekenden te laten doorstromen naar beroepsopleidingen bij de VDAB. Ook andere hotelscholen tonen interesse om in de loop van dit schooljaar richting Oostende te komen voor het volgen van een workshop visfileren aan de Vistrap.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is